Menu

Program "Wars i Sawa"

 

„Wars i Sawa”
 

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa” jest realizowany w naszej szkole od października 2012 roku. Zaplanowane w nim działania mają na celu stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia naszej szkoły i utrzymanie wysokich efektów kształcenia. Program służy rozpoznawaniu, rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień i umiejętności naszych uczniów, a także tworzeniu warunków osiągania przez nich sukcesów na miarę ich możliwości oraz promowanie ich osiągnięć w szkole i środowisku lokalnym.

Aby praca z uczniem zdolnym dotyczyła jego wszechstronnego rozwoju, dyrektor wraz z nauczycielami i psychologiem przygotowują na początku każdego roku szkolnego ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych. Z oferty zajęć korzystają wszyscy uczniowie, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania.

Szkoła współpracuje z instytucjami, które oferują szeroki wachlarz zajęć, m.in. Młodzieżowym Domem Kultury im. M. Gwizdak, Bielańskim Ośrodkiem Kultury, Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, muzeami, Pałacem Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, organizacjami pozarządowymi, Ośrodkiem Promocji Talentów.

Nauczyciele przygotowują uczniów do udziału w różnego typu konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. Nasza szkoła organizuje także konkursy międzyszkolne: Bielańską Olimpiadę Językową oraz Turniej Czytelniczo-Językowy.

W szkole prężnie działają Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu. Ich członkowie mają możliwość rozwijania swoich umiejęności organizacyjnych i twórczych.

W 2012 roku nasza szkoła uzyskała także tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" (przeczytaj artykuł w gazecie "Nasze Bielany", s. 4), zaś w 2015 roku certyfikat uczestnictwa w projekcie "Szkoła Współpracy" (galeria).

Przeczytaj Program w wersji całościowej.
 

26 października 2015 roku nasza szkoła uzyskała bezterminowe przedłużenie Certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnionych "Wars i Sawa".

Przeczytaj informację na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy.

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć