Menu

Świetlica


 

Nasza świetlica

Informacje dla Rodziców dotyczące pracy świetlicy
 

1) Opieką świetlicy obejmujemy wszystkie dzieci z klas I-III, których rodzice pracują.
Formalnego zapisu dokonujecie Państwo składając kartę zapisu. Dzieci z klas I powinny być zapisane wszystkie.

2) Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

3) Uczniowie przebywają w świetlicy przed lekcjami. Po skończonych zajęciach przyprowadzani są przez nauczyciela i oczekują na przyjście rodziców. 

4) Zespół świetlicy to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym i specjalistycznym w różnych dziedzinach. Prowadzimy zajęcia: dydaktyczne, plastyczne, literackie, rękodzieło, origami, teatr, muzykę, rytmikę, zajęcia terapeutyczne - przeciwdziałanie agresji, bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych, zajęcia sportowe tj.  aerobic, tenis stołowy.

5) Baza lokalowa.

Do dyspozycji mamy 3 sale. Salę nr 4 przeznaczyliśmy dla klas I, nr 6 dla klas II i 014 dla klas III. 
 

                       

6) Plan zajęć świetlicowych.

Dzień na świetlicy rozpoczynamy „Czytaniem na powitanie”, czyli upowszechnianiem czytelnictwa i rozwijaniem kompetencji czytelniczych wśród dzieci. W godzinach przedpołudniowych dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych, ruchowych.  Po zajęciach wychodzimy na powietrze. Po powrocie z boiska i placu zabaw dzieci mają możliwość odrobienia lekcji pod kontrolą nauczyciela. Po południu zajęcia świetlicowe mają charakter zabawy. Dzieci mają do dyspozycji gry, zabawki, kąciki zabaw, klocki, układanki, dydaktyczne gry komputerowe, czasem oglądają bajki lub filmy.  Posiadamy edukacyjną grę "Magiczny dywan", bardzo lubianą przez dzieci. Wszystkie zabawki, gry, filmy są sprawdzane pod względem bezpieczeństwa treści. 

7) Aktywnie uczestniczymy w akcji "Wiem, co jem", organizujemy zajęcia prozdrowotne, uczestniczymy w akcji "lekki tornister", ważymy tornistry dzieci, ich waga nie może przekraczać 10% wagi ciała dziecka.

Organizujemy imprezy i konkursy m.in. „Mam Talent” dla chętnych w trzech kategoriach: śpiew, taniec, recytacja.

Przygotowujemy dzieci i prace plastyczne do konkursów organizowanych na terenie Bielan i Warszawy.

Rozwijamy zainteresowania i talenty dzieci.

8) W świetlicy priorytetem jest bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dziecka.

Dbamy o to, aby Państwa dziecko czuło się tu dobrze, ale i żeby innym było dobrze z Państwa dzieckiem. Dzieci przejawiające wyjątkowo dokuczliwą agresję słowną lub fizyczną uchwałą Rady Pedagogicznej mogą być wykluczone z zajęć świetlicy.

Nauczyciele pracujący w świetlicy wspólnie z wychowawcą klasy decydują o ocenie zachowania. Za celowe i bezmyślne zniszczenia dokonane przez ucznia na terenie świetlicy finansowo odpowiadają rodzice.

Prosimy o nieprzynoszenie cennych zabawek. Nie możemy za nie ponosić odpowiedzialności.

9) Obowiązkiem rodziców jest odbieranie dziecka ze świetlicy. Może to zrobić także inna upoważniona, znana dziecku osoba. Jeżeli mamy wątpliwości prosimy o pokazanie dowodu tożsamości. W starszych klasach konieczne jest pisemne zwolnienie.

Jeżeli nie mamy kontaktu z rodzicem po godz 19:00 prosimy policję o ustalenie miejsca pobytu rodziców. Rodzice pod wpływem alkoholu i środków odurzających nie mogą odebrać dziecka, gdyż to rodzic ma opiekować się dzieckiem, nie odwrotnie.

10) Jeżeli coś niepokoi rodziców, mają uwagi bądź sugestie prosimy o niezwłoczne ich wyjaśnienie. Najpierw z wychowawcą, potem z kierownikiem świetlicy, który jest do dyspozycji w godzinach popołudniowych. Następnie droga służbowa to: dyrektor, psycholog itd.

11) Świetlica utrzymuje swoją działalność ze składek rodziców. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby dzieci, gry, zabawki, sprzęt sportowy, wszelkie materiały do zajęć plastycznych, płyty, kostiumy teatralne.  Potrzeby te wynikają z planu wychowawczego, który realizuje świetlica. Nasze konto prowadzi Rada Rodziców.

12) Telefon do świetlicy w sprawach ważnych to 511-223-735.

13) Zobowiązujemy rodziców do odbierania telefonów podanych w karcie zgłoszenia. 

14) W salach 4 i 6 funkcjonuje wideodomofon przez który należy poprosić dziecko do domu i poczekać na informację od nauczyciela.  

Wszyscy nauczyciele pracujący w świetlicy mają świadomość, że powierzacie Państwo naszej opiece najcenniejszy skarb – Wasze dzieci. Liczymy na to, że nasze oraz Państwa działania i starania pójdą w tym samym kierunku, że będziemy się wspierać i pomagać sobie w najtrudniejszej ze sztuk – sztuce wychowania. Dla dobra dzieci.

Z poważaniem
Zespół nauczycieli świetlicy,
Kierownik Aneta Zalewska

 


 

1) Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2) Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3) Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4) Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

5) Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

6) Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

7) Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

8) Książka jest naszym towarzyszem w samotności.

9) Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturalnego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

10) Książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

11) Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy całe życie. To bardzo ważne spotkanie, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże ile może dać dobra literatura.

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć