Menu

O szkole

Ewaluacja zewnętrzna

 

Ewaluacja zewnętrzna
 

Nasza szkoła w dniach od 17 września do 28 września 2012 roku uczestniczyła w ewaluacji całościowej, którą przeprowadzili wizytatorzy Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkolę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.

Nasza szkoła w każdym z badanych obszarów wymagań otrzymała poziom bardzo wysoki A (13 ocen) lub poziom wysoki B (4 oceny).

Wizytatorzy opracowali raport o pracy naszej placówki, który dostępny jest tutaj: Raport (pdf)

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć