Menu

BIP

Zasady funkcjonowania

 

Zasady funkcjonowania szkoły

 

W Szkole Podstawowej nr 209 im. Hanki Orodonówny w Warszawie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w formie klasowo lekcyjnej. Lekcja trwa 45 minut.

Zajęcia w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.15. 

Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 8.00 - 16.00 (z wyjątkiem czwartku, który jest dniem wewnętrznym).

Do sekretariatu można się zwracać w następujących sprawach:

 • zapisy dzieci do szkoły,
 • przeniesienie do innej szkoły,
 • sprawy związane z ubezpieczeniem dzieci,
 • wydawanie duplikatów świadectw,
 • wystawianie legitymacji szkolnych,
 • wystawianie zaświadczeń o nauce,
 • sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
 • korespondencję można dostarczać osobiście lub drogą pocztową,
 • sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw,
 • sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
  Al. W. Reymonta 25
  01-840 Warszawa
 • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć