Menu

Inne programy


 

Projekt historyczno-obywatelski
"Naprzód i nie zapomnieć"

1.    WPROWADZENIE
Projekt „Naprzód i nie zapomnieć” (cytat z Marka Edelmana) jest kierowany do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny i będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024. Jest to czas rocznic wielkich wydarzeń z trudnej historii Warszawy i Polski:
- 230. rocznicy powstania kościuszkowskiego (2024)
- 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego (2023)
- 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim (2023)
- 80. rocznicy powstania warszawskiego (2024)
- 20. rocznicy przystapienia Polski do Unii Europejskiej (2024)
- 10. rocznicy Euromajdanu w Ukrainie (2023/2024)
Ponadto wybuch wojny w sąsiednim państwie i nauka ukraińskich uczniów-uchodźców w naszej szkole sprawiły, że pojawiła się potrzeba realizacji projektu, który będzie łączył zdobywanie wiedzy na temat walki o wolność i ludzką godność, podejmowanej w historii naszego miasta oraz narodu, z dzisiejszymi inicjatywami na rzecz kształtowania w dzieciach i młodzieży postawy tolerancji, poszanowania godności ludzkiej oraz praw człowieka.

2.    CELE PROJEKTU
Cel główny:
- poznawanie historii i kultury społeczności żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej,
- edukacja na rzecz praw człowieka oraz zapobieganie przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego).
Cele szczegółowe:
•    w zakresie wiadomości:
- poszerzanie wiedzy uczniów o powstaniu styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Puszczy Kampinoskiej,
- poszerzanie wiedzy uczniów o powstaniu w getcie warszawskim,
- poszerzanie wiedzy uczniów o powstaniu warszawskim,
- poszerzanie wiedzy uczniów na temat udziału Żydów w polskich powstaniach narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Marka Edelmana,
- poszerzanie wiedzy uczniów o historii getta warszawskiego,
- poszerzanie wiedzy uczniów o Holokauście,
- poznawanie historii i kultury ukraińskiej XX i XXI wieku,
- poznawanie historii walki o prawa człowieka w Polsce i Ukrainie po II wojnie światowej;
•    w zakresie umiejętności:
- rozwijanie talentów plastycznych uczniów,
- rozwijanie talentów muzycznych uczniów,
- rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów (fotografia, prezentacja, film);
•    w zakresie postaw:
- kształtowanie postawy szacunku i empatii wobec historii i kultury zarówno społeczności polskiej, jak i żydowskiej oraz ukraińskiej,
- kształtowanie postawy patriotycznej poprzez przedstawianie wzorców osobowych bohaterów naszych powstań narodowych, bohaterów walki z systemem totalitarnym po II wojnie światowej i współczesnych bohaterów niepodległej Ukrainy,
- kształtowanie postawy sprzeciwu wobec przejawów nienawiści,
- kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur, poszanowania godności człowieka i jego prawa do wolności.

3.    UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami projektu ze względu na trudną tematykę są głównie uczniowie starszych klas szkoły podstawowej (VII-VIII), ale niektóre elementy będą też realizowane przez uczniów klas IV-VI.

4.    ETAPY REALIZACJI PROJEKTU
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Koordynatorką projektu jest p. Monika Dyńska.
 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły w ramach projektu, zamieszczonymi w zakładkach:

1)  Warsze
2)  Powstania
3)  Ukraina walczy!
4)  Prawa człowieka


Autorem logo projektu jest Mateusz Ostaszewski z klasy 8c (2022/2023).


 


 

Z ogromną radością informujemy, że jako jedyna szkoła podstawowa w Warszawie otrzymaliśmy Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana Rady m.st. Warszawy w roku szkolnym 2023/2024. Uroczystość jej wręczenia odbyła się 22 kwietnia 2024 r. Naszą szkołę reprezentowały: Pani Dyrektor Małgorzata Miller, p. Monika Dyńska, koordynatorka projektu, oraz troje uczniów. Udział w wydarzeniu wzięły: p. Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy, p. Dorota Łoboda, Posłanka na Sejm RP, p. Beata Michalec, radna m.st. Warszawy.


      

 

21 marca 2024 r. nasi uczniowie zaprezentowali przed Kapitułą Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana działania w ramach projektu historyczno-obywatelskiego "Naprzód i nie zapomnieć!", realizowanego w naszej szkole w latach 2022-2024. Kapituła wyłoni Laureatów Nagrody w kwietniu 2024 r. Z nadzieją czekamy na ocenę naszej wspólnej pracy. 


 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć