Menu

O szkole

Psycholog i pedagog

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom szkoły polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z:

●  niepełnosprawności,
●  zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
●  szczególnych uzdolnień,
●  specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja),
●  zaburzeń komunikacji językowej,
●  choroby przewlekłej,
●  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
●  niepowodzeń edukacyjnych,
●  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
●  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Psycholog i pedagog udzielają wsparcia także rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych z dziećmi.

Korzystanie z ww. form pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Psycholog szkolny p. Tomasz Krzak (pokój 118) ‒ telefon (22) 663-55-69 wew. 23

Godziny pracy:

 Poniedziałek 12.45 – 14.30 ; 15.40 – 16.40 ; 16.45 – 17.45
 Wtorek 8.00 – 10.30 ; 12.40 – 13.30
 Środa 7.50 – 10.30 ; 11.30 – 14.30
 Czwartek 16.45 – 17.45
 Piątek 8.00 – 8.50 ; 9.40 – 11.30 ; 12.30 – 14.30 ; 16.30 – 17.15

 

Pedagog szkolny, p. Tomasz Suwiński (pokój 118) ‒ telefon (22) 663-55-69 wew. 23

Godziny pracy:

 Poniedziałek 13.45 – 15.45
 Wtorek 8.25 – 8.55 ; 13.45 – 15.45
 Środa 7.20 – 7.50 ; 8.50 – 11.30
 Czwartek 10.45 – 12.45
 Piątek 12.45 – 15.45Uczniami naszej szkoły opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 (ul. Wrzeciono 24)

tel. (22) 835 03 48
e-mail: ppp10@edu.um.warszawa.pl

 

 


 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

uruchomiony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

116 111

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (pdf)

 


 

Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12

uruchomiony przez Rzecznika Praw Dziecka

Możliwość dla dzieci uzyskania wsparcia, podzielenia się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowienia się nad rozwiązaniem problemów.


        

  

 


 

Depresja dzieci i młodzieży
 

23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.


   

       


 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć