Menu

Programy


 

Moje miasto bez elektrośmieci


Ogólnopolski Program Edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci" jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.
 


Zapraszamy do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Moje miasto bez elektrośmieci. Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone (Punkty zbierania elekrośmieci), co stanowi integralny element działań edukacyjnych.

W ramach programu powołany został Fundusz Oświatowy, w ramach którego szkoły otrzymują bezpłatne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych. Aby szkoła mogła korzystać z Funduszu Oświatowego musi spełnić 2 warunki:
- przeprowadzić zajęcia edukacyjne w klasach III dotyczące elektrośmieci, w oparciu o dostarczone szkole bezpłatne materiały edukacyjne;
- samodzielnie organizować zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
W ramach programu szkoły otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych do realizacji zajęć lekcyjnych w klasach trzecich, są to min.: scenariusze zajęć dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów a także plakaty edukacyjne dotyczące elektrośmieci.

Ogólnopolski Program Edukacyjny Moje miasto bez elektrośmieci jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do uczniów, nauczycieli i opiekunów, jak również całego otoczenia szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich (więcej na stronie).

Serdecznie dziękujemy Państwu i Uczniom za dotychczasowe, aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci. Pragniemy poinformować, że nasza Szkoła zgromadziła mnóstwo kuponów w tej edycji zbiórek. Punkty możemy wymienić na pomoce dydaktyczne z propozycji zamieszczonych w Katalogu Pomocy Szkolnych. Zbieramy punkty na kolejne pomoce dydaktyczne, dlatego akcję zbiórki elektrośmieci realizujemy także w nowym roku szkolnym 2021/2022. Program Moje miasto bez elektrośmieci trwa NIEPRZERWANIE!

Koordynator akcji w szkole Monika Natkaniec
oraz Grono Pedagogiczne

 Zbiórka elektrośmieci to sprzęt dydaktyczny dla naszych dzieci!

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć