Menu

O szkole

Biblioteka


Biblioteka


Biblioteka szkolna umożliwia uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły korzystanie z bogatego i różnorodnego księgozbioru, który obejmuje zarówno lektury szkolne, jak i wybrane dzieła literackie, popularnonaukowe, wydawnictwa perdiodyczne, a także materiały dydaktyczne.


Godziny otwarcia

 Poniedziałek 9.00 – 18.30
 Wtorek 9.00 – 16.00
 Środa dzień pracy wewnętrznej
 Czwartek 9.00 – 18.30
 Piątek 9.00 – 16.00

 

Katalog online

Kliknij przycisk w celu przejrzenia katalogu biblioteki i dokonania rezerwacji książek.

Aby móc korzystać z katalogu online, musisz założyć konto w OPAC. Po otwarciu programu kliknij ikonkę kluczyka – „Zaloguj się” w prawym górnym rogu, wpisz swój szkolny adres e-mail (imię.nazwisko@sp209.edu.pl) i postępuj zgodnie ze wskazówkami. Adres e-mail będzie Twoim loginem.

 

        

 




Wyciąg z regulaminu

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice (na podstawie kart czytelniczych uczniów).
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
4. Jednocześnie można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie oraz jedną lekturę na czas do zakończenia jej omawiania. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także prolongować termin zwrotu.
5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie wybranego tytułu.
6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czy innych materiałów czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
7. Za zniszczenie przez ucznia wyposażenia biblioteki odpowiadają finansowo jego rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Wszystkie wypożyczone materiały i książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę są zobowiązani do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek i materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć