Menu

BIP

Status prawny

 

Status prawny szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie (ul. Reymonta 25) jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie. 
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 
 3. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 4. Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.03.2017 r. nr XLV/1081/2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m. st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 5. Statutu Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest m. st. Warszawa. 
 7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.


Dokumentami regulującymi działalność szkoły są:

 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • STATUT SZKOŁY
 • PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
 • PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

 

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
  Al. W. Reymonta 25
  01-840 Warszawa
 • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć