Menu

Rada Rodziców

Aktualności

 

Rada Rodziców

Aktualności

 

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Rady Rodziców
 

Zwycięzcą konkursu na logo Rady Rodziców został Jan Dornowski z klasy 6b. Dodatkowo jury przyznało dwa wyróżnienia, które otrzymali: Maria Radomska z klasy 6c i Oskar Miecznikowski z klasy 4a. Gratulujemy!


 


 

Podsumowanie działalności RADY RODZICÓW
w I półroczu roku szkolnego 2023/2024


1. Przedstawiciele RR uczestniczyli w dniu 6 listopada 2023 r. w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, dotyczącym omówienia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicy Wolumen w rejonie Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO, Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji Czas Dzieciństwa, Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny i Przedszkola nr 309 "Baśniowa Kraina" w kontekście bezpieczeństwa pieszych oraz nieprawidłowego parkowania na jezdni. O podjętych działaniach, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie naszej szkoły, będziemy Państwa informować na bieżąco.

2. Dzięki zgromadzonym funduszom, pochodzącym ze składek Rodziców, Rada Rodziców sfinansowała lub dofinansowała m.in.:
imprezy szkolne:
•    bal andrzejkowo-mikołajkowy,
•    Mikołajki na Sportowo (upominki dla wszystkich uczniów oraz nagrody),
•    dofinansowanie pikniku szkolnego (kucyki),
•    pasowanie na ucznia (dyplomy, birety, fotograf),
•    Dzień Edukacji Narodowej (słodkości dla pracowników szkoły);
nagrody:
•    listopadowy konkurs recytatorski klas I-III,
•    konkurs na najładniejszą dynię,
•    konkurs na stroik świąteczny;
zapomogi:
•    na wycieczki dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej;
poprawę bazy materialnej szkoły:
•    zakup drukarki i urządzeń wielofunkcyjnych (świetlica, biblioteka, nauczyciele wf),
•    zakup koszulek dla sportowej reprezentacji szkoły,
•    zakup sprzętu scenicznego (światła oraz statywy),
•    zakup obciążników do namiotu dla samorządu uczniowskiego,
•    współfinansowanie zakupu dozowników na papier toaletowy.

Pozostałe wydatki:
•    zakup biletów ZTM dla opiekunów wycieczek,
•    dofinasowanie artykułów ozdobnych na Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez Burmistrza Dzielnicy Bielany, z którego dochód został przeznaczony na wsparcie WOŚP.

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy i włączenia się w prace Rady oraz zgłaszanie pomysłów, uwag i pytań poprzez Librus lub drogą mailową: Rada.Rodzicow@sp209.edu.pl


 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć