Menu

Doradztwo zawodowe

"Sięgnij po więcej"

 

"Sięgnij po więcej"
 


Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa.

Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W ramach Projektu są prowadzone takie działania jak:
●  utworzenie w szkołach uczestniczących w Projekcie Punktów Informacji i Kariery,
●  wyposażenia PIK w sprzęty i materiały oraz narzędzia dydaktyczne,
●  prowadzenie działań z zakresu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w utworzonych w ramach Projektu PIK,
●  diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów, omówienie wyników badań,
●  pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom,
●  indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
●  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej,
●  organizacja targów edukacyjno-zawodowych,
●  realizacje warsztatów zawodowych w specjalistycznych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie,
●  uruchomienie i wdrożenie platformy internetowej iPed, zawierającej treści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego przeznaczone dla uczniów i osób prowadzących zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Regulamin projektu (pdf)


Koordynatorem Punktu Informacji i Kariery w SP 209 jest p. Tomasz Krzak.
 

Zapoznaj się z prezentacjami:
Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej (pdf)
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (pdf)

 

 

 

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
    Al. W. Reymonta 25
    01-840 Warszawa
  • (22) 663-55-69

Galeria zdjęć